Filippa Berglund tog afgang fra Kunstakademiet Arkitektskole 2003 og har efterfølgende været ansat ved tegnestuer og arbejdet freelance. I 2007 startede Filippa virksomheden SceneRum, hvor hun arbejder i spændingsfeltet mellem arkitektur og scenekunst. Udover egen praksis har hun i snart 15 år undervist på Kunstakademiets Arkitektskole.

Scenografi
Filippa udvikler scenografi og kostumer til teater, opera og musikforestillinger på såvel små som større scener rundt om
i Danmark og i udlandet. Med afsæt i forestillingens tematik, tekst eller musikalske univers udfoldes sceniske rum som udfordrer vante forestillinger og vores værste fordomme. En vigtig parameter i hendes arbejdet er at udforske den rumlige relation mellem beskueren og det sceniske for at opnå en større rumlig nærvær i værket .

Siden 2006 har Filippa været fast tilknyttet medlem i FIGURA Ensemble – en af Danmarks førende ensembler indenfor Ny Musik. Hun bidrager til at udvikle rumlig identitet til FIGURAS koncerter, forestillinger
og installationer.

Arkitektur
Filippa arbejder oftest som underrådgiver for større tegnestuer. Med inspiration fra scenekunst giver hun form til konstruktioner og pavilloner i både eksisterende og nye byrum. Pavillonerne fremstår med en særlig atmosfære i relation til både stedets kontekst og enkle program. Gennem sit arbejde med byrum giver hun plads til nye sociale relationer på tværs af køn, alder og social og etnisk baggrund

Med Filippas tværfaglige arbejdsfelt yder hun ligeså faglig rådgivning, når kultur- og musikhuse eller teaterbygninger skal udvikles.

I tæt samarbejde med håndværkere, lys- og videodesigner, komponister, instruktører, bygherrer samt kommuner, løser Fillippa opgaver fra idéudvikling til udførelse og detaljering, Nogle gange bliver tegningerne givet videre til håndværkeren for udførsel. Andre gange bygger Filippa sin installationer selv. I begge tilfælde etableres en tæt relation mellem rum, funktion, konstruktion og materiale. Det skaber et særligt nærvær i samspillet mellem brugere og publikum, hvilket er karakteristisk for Filippas arbejde – såvel indenfor arkitektur som scenografi.

 

Zero Waste Shop